အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် နည်းပညာတက္ကသိုလ်(ထားဝယ်)တွင် တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းများအား အောက်ပါတိုင်း တင်ဒါခေါ်ယူအပ်ပါသည်။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *