အီလထရောနစ် အင်ဂျင်နီယာဌာန၏ သင်ထောက်ကူပစ္စည်းများ

အီလက်ထရောနစ်အင်ဂျင်နီယာဌာနသင်ထောက်ကူပစ္စည်းများ

(DAWEI)     
Department of Electronic Engineering
Lab ပစ္စည်းများစာရင်း
စဉ်​နေ့စွဲပစ္စည်းအမျိုးအမည်အရေအတွက်တည်နေရာမှတ်ချက်
1February 6, 2036SCR Trainer1EC Dept
2February 6, 2036Regulated Power Supply1EC Dept
3February 6, 2036OP-AMP1EC Dept
4February 6, 20363 øTransformer1EC Dept
5February 6, 2036Function Generator1EC Dept
6February 14, 2036LCF Meter1EC Dept
7February 14, 2036Power Bread Board(Mega)1EC Dept
81.7.2010Pulse Trainer1EC Dept
91.7.2010Circuit Analysis Trainer1EC Dept
1EC Dept
1010.1.2013(UT 801/802 series)6EC Dept
10.6.20131EC Dept
19.6.20143EC Dept
1110.1.2013(UT 630 series)5EC Dept
19.6.20143EC Dept
1210.12.2010(APS 300 XS/Si/Series)1EC Dept
10.1.20134EC Dept
1310.1.2013(M 10-QD Series)1EC Dept
1410.1.2013(DRP 303-5A/DN series)1EC Dept
1510.6.2013(UTP 3310 TFL/FFL/TD series)2EC Dept
17.6.20136EC Dept
7.8.20141EC Dept
1610.1.2013(UTD 2000/3000 series)8EC Dept
10.6.20133EC Dept
19.6.20144EC Dept
7.8.20141EC Dept
1710.1.2013(UTG 9000 A series)3EC Dept
10.6.20131EC Dept
19.6.20133EC Dept
1810.1.2013(M 21-7000)2EC Dept
1910.6.2013 (UTG 9000 B/D series)1EC Dept
2010.6.2013Bread Board with Power Supply1EC Dept
2110.1.2013Electronic Training
(DO 4)
5EC Dept
2219.6.2014Digital Circuit Experiment Apparatus1EC Dept
2319.6.2014Circuit Analysis Experiment Apparatus1EC Dept
2419.6.2014DC Power Supply (1 channel output)15EC Dept
2519.6.2014DC Power Supply (3 channel output)3EC Dept
267.8.2014Electrical and Electronic System (MODL : XPO – CT)1EC Dept
277.8.2014FM TRANSMITTER AND RECEIVER2EC Dept
2815.1.2020Mobile Phone Trainer1EC Dept