မျှော်မှန်းချက်၊ ခံယူချက်များနှင့် အရည်အသွေးရည်မှန်းချက်

ကျွန်ုပ်တို့၏မျှော်မှန်းချက်

အစဉ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နေသောအာဆီယံအသိအမှတ်ပြုတက္ကသိုလ်တစ်ခုဖြစ်လာစေရန်။

ကျွန်ုပ်တို့၏ခံယူချက်

  • အရည်အသွေးဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်တိုးတက်လာစေရန်နှင့်ရလဒ်များကိုအခြေခံသောပညာရေးစနစ်အဖြစ်တိုးတက်ကောင်းမွန်လာစေရန်။
  • ဆရာ/ဆရာမများ၊ကျောင်းသား/သူများနှင့်အခြေခံအဆောက်အအုံအရည်အသွေးများ၊ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးများပိုမိုကောင်းမွန်လာစေရန်။
  • တီထွင်ဆန်းသစ်မှုဆိုင်ရာစိတ်ကူးစိတ်သန်းများဖွံ့ဖြိုးလာစေရန်နှင့်လူမှုအဖွဲ့အစည်းရှိနည်းပညာဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုများကိုဖြေရှင်းနိုင်ရန်အတွက်ကျင့်ဝတ်နှင့်ကိုက်ညီသောကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကျောင်းသား/သူများအဖြစ်လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးရန်။

      နည်းပညာတက္ကသိုလ်(ထားဝယ်)၏ဆောင်ပုဒ်(

   “ တီထွင်ဖန်တီးအနာဂတ်လူ့အဖွဲ့အစည်း

အရည်အသွေးမူဝါဒ

  • နည်းပညာတက္ကသိုလ်(ထားဝယ်) သည် Outcome-based education ကိုအခြေခံ၍ အရည်အသွေးပြည့်ဝသောအင်ဂျင်နီယာများကိုမွေးထုတ်ပေးနိုင်ရန်ဆောင်ရွက်မည်။
  • နည်းပညာတက္ကသိုလ်(ထားဝယ်) သည်လူမှုရေးဆောင်ရွက်ချက်များကို အခြေခံ၍၊ လူ့ကျင့်ဝတ်များကိုလိုက်နာသော လူသားအရင်းအမြစ်များကို မွေးထုတ်ပေးနိုင်ရန် ဆောင်ရွက်မည်။
  • နည်းပညာတက္ကသိုလ်(ထားဝယ်) သည် အရည်အသွေးစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်ကို ISO 9001:2015 စံနှုန်းများနှင့်အညီ သုံးသပ်ခြင်း၊ ဆောင်ရွက်ခြင်းများကို ပြုလုပ်၍ စဉ်ဆက်မပြတ်တိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်မည်။

အရည်အသွေးရည်မှန်းချက်

၁။   နည်းပညာတက္ကသိုလ်(ထားဝယ်)ရှိ     အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့ကြိုသင်တန်းများ  သည် သက္ကရာဇ်၂၀၂၄ခုနှစ်တွင် အာဆီယံဒေသအတွင်းအရည်အသွေးအာမခံချက်ရှိအောင် ကြိုးပမ်းရန်နှင့်သက္ကရာဇ်၂၀၂၄ခုနှစ်တွင် AUN-QA (or) Myanmar Engineering  Council (MEngC) Accreditation Committee ဖြင့်အရည်အသွေးအာမခံမှု  ထောက်ခံချက်၅၀%. ပြီးမြောက်စေရန်။

၂။    ကျောင်းသား/သူများ၏ပြုန်းတီးနှုန်း (dropout) သည် (၆%) အောက်လျော့နည်း  စေရန်။

၃။   နည်းပညာတက္ကသိုလ်(ထားဝယ်)သည်   တက္ကသိုလ်၏    အရည်အသွေးမူဝါဒနှင့်အရည်အသွေးစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်၏    ISO 9001:2015    စံသတ်မှတ်ချက်အရ သုံးစွဲသူ၏စိတ်ကျေနပ်မှု    (Customer    satisfaction)   ကို   ၇၅%     ထက်သာလွန်အောင် ဆောင်ရွက်ရန်။