စက်မှုအင်ဂျင်နီယာဌာန

ဒေါက်တာခင်ခင်ခိုင်

Ph.D(Mechanical)

ပါမောက္ခ

နည်းပညာတက္ကသိုလ်(ထားဝယ်)

စက်မှုအင်ဂျင်နီယာဌာန

အရည်အသွေး ရည်မှန်းချက်များ

(Quality Objectives)

၁။   ကျောင်းသား/သူများအား Theory နှင့် Practical များကို စနစ်တကျ ပေါင်းစပ်ဆောင်ရွက်တတ်ပြီး ခေတ်ကာလနှင့်အညီပြင်ပ လုပ်ငန်းခွင်များတွင်    အံ၀င်ခွင်ကျချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်သွားနိုင်သည့် ထူးချွန်ထက်မြက်သော အင်ဂျင်နီယာများဖြစ်စေရန်။

၂။ ကျောင်းသား/သူများ Theory နှင့် Practical ဆက်စပ်မှုကို ပိုမိုနားလည်စေရန်အတွက် လက်တွေ့ ပြုလုပ်နိုင်သော ဘာသာရပ်များ တစ်နှစ်လျှင်အနည်းဆုံး (၃)ကြိမ်ခန့် ပြုလုပ်နိုင်ရန်။

၃။   ကျောင်းသား/သူများ နှစ်စဉ်  အောင်ချက်ရာခိုင်နှုန်းကျဆင်းမှုမရှိစေရန် အနည်းဆုံး 75 % နှင့်အထက်အောင်မြင်စေရန်။

၄။   ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ ပြင်ပ ပညာရှင်များဖိတ်ကြား၍ (၁) နှစ်လျှင် အနည်းဆုံး (၁) ကြိမ်ခန့် Knowledge Sharing ပြုလုပ်နိုင်ရန်။